”Sustainability is no longer a question of doing good. It is becoming good business to do good”

Jim Hagemann Snabe, bestyrelsesformand for Siemens og A.P. Møller-Mærsk

 

 

Det er faktisk muligt at ændre verden. FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, herunder et godt klima og ren energi til alle, skal være nået i 2030. Selvom det kan synes at være uendeligt høje mål, var der en stemning af vilje og optimisme i salen ved åbningen af Dansk Center for Virksomhedsledelses (VL) årlige VL-døgn. Her havde mere end 600 af Danmarks virksomhedsledere taget en dag ud af kalenderen for at mødes i FN-byen under overskriften ”Verdensmålene LIVE”.

 

At sætte bæredygtighed så tydeligt på dagsordenen til VL-døgnet er mildt sagt nyt. Det blev da også gentaget adskillige gange i de mange indlæg, at det møde nok ikke kunne have fundet sted for et år eller to siden. Men forandringens vinde blæser. I en ny undersøgelse foretaget af Yougov for FN om danskernes holdning til FN’s verdensmål, herunder klima og ren energi, svarede 75 pct. af danskerne, at FN’s verdensmål er vigtige. Kun fem pct. havde aldrig hørt om dem. Samtidig svarede 79 pct., at det er vigtigt, at virksomhederne viser ansvar i forhold til at opfylde FN-målene. Endelig svarede 70 pct., at virksomhedernes ansvarlighed i forhold til målene spiller ind på deres forbrugsvalg. FN-målene er med andre ord blevet business.

 

Idéer og inspiration

 

Målet med VL-døgnet var at give idéer og inspiration til virksomhederne om, hvordan de kan vælge netop de mål, der passer til deres virksomhed og så indarbejde dem, ikke som et CSR-område fjernt fra topledelsens reelle opmærksomhed, men som en integreret del af strategien. Netop det er kunsten.

 

En anden undersøgelse fra Megafon foretaget for VL i december 2018 viste, at 42 pct. af virksomhederne ganske vist arbejdede med verdensmålene, men kun knap 18 pct. havde dem som en indarbejdet del af deres strategi. Men der var på mødet meget inspiration for de resterende 82 pct. at hente.

 

Eksempler på foregangsvirksomheder

 

Et eksempel er SAS, der har valgt nogle få af FN-målene at gå i dybden med bl.a. mål nr. 13 om klima. Visionen er et CO2-neutralt SAS i løbet af 25-30 år. Det har været ensbetydende med indkøb af dyre fly, der kan flyve med biobrændstof. Men også et tæt samarbejde med Airbus om udvikling af nye fly. Det ventes at det første fly med plads til 100 passagerer når runway’en i begyndelsen af 2030’erne.

 

Et andet eksempel er emballagevirksomheden PlusPack, der står med et spildprodukt, hver gang deres produkt er blevet benyttet. Presset fra forbrugere, medier og supermarkeder, der reducerede emballage blev afgørende for at få bestyrelsen til at indse, at der måtte en ny strategi til. Her valgte man verdensmål 12 om bæredygtig produktion, fordi emballage udgør fem procent af CO2-aftrykket af en emballeret fødevare, men har potentiale til at beskytte de resterende 95 pct. og dermed mindske madspild.

 

Et tredje eksempel er Pressalit, der producerer toiletsæder og blandt andet arbejder efter FN-mål seks om rent vand og ordentlig sanitet for alle. Pressalit samarbejder med Unicef for at forbedre adgangen til rent vand i flygtningelejre.

 

Partnerskab og lederskab

 

Udover de mange eksempler, var der også et budskab om partnerskab. Ikke mindst mellem store og små virksomheder. Ud fra tesen om, at de små ofte er de mest innovative, og de store har evnen til hurtigt at skalere op. Denne kombination er afgørende, hvis ny teknologi skal løse verdens problemer.

 

Et gennemgående træk var, at teknologi er en del af løsningen, men at det kræver lederskab, så det ikke er teknologien, der kommer til at bestemme udviklingen. Det lederskab skal i høj grad også komme fra erhvervsvirksomhederne, som med FN-målene har noget at navigere efter.

 

Verdensmålene blev besluttet i 2015 og består af i alt 17 mål, afskaffelse af fattigdom, afskaffelse af sult, sundhed og trivsel, uddannelse til alle, ligestilling, adgang til rent vand og sanitet, bæredygtig energi, job og bæredygtig vækst, robust infrastruktur, mindre ulighed mellem lande, bæredygtige byer, bæredygtige forbrugsformer, bekæmpe klimaforandringer, beskyttelse af miljøet i havet, beskyttelse af miljøet på land, fredelige samfund og styrkelse af det globale partnerskab for handling. Målene skal være opfyldt inden 2030.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.