Mulige skifergas-forekomster

Især USA har store skifergas-forekomster

Det amerikanske boom i produktionen af skifergas og -olie satte igang i  2009 og var en total overraskelse. Ikke engang den amerikanske regerings energi outlook nævnede ordet ”skifergas” så meget som et enkelt sted. Siden har det ændret det energipolitiske landskab markant.

Egentlig toppede USA gasproduktion i 1973, og i 2005, var udsigterne for den fremtidige gasproduktion dystre. Men så begyndte en teknik, der blev udviklet i 1990’erne, den såkaldte hydrauliske frakturering eller fracking, at vinde frem. Det blev startskuddet til at en ny produktion, som for alvor tog fart i 2009 og i 2012 blev så omfattende, at den udgjorde en tredjedel af den samlede gasproduktion i USA, som tilmed overgik den gamle produktionsrekord fra 1973.

Den amerikanske gasproduktion er koncentreret omkring undergrunden i West Virginia, Ohio, Pennsylvania og New York.

Prisdyk på gas og kul

Konsekvenserne af det amerikanske kan næsten ikke overvurderes. Først og fremmest har det haft betydning for gaspriserne, som er styrtdykket. Gasproduktionen betød samtidig, at USA i stor udstrækning gik fra kul til gas. Dermed blev masser af kul sendt på markedet, som så har medført meget billige kulpriser. Effekten af det har lidt paradoksalt været, at man i Europa har taget kullene til sig, bl.a. fordi man nedlægger a-kraftværker. I USA har man i løbet af kun et par år reduceret udledningen af C02 til 1994-niveau, fordi naturgas er meget renere end kul. Der er forskellige bud på, hvad skifergas – og olie produktionen har betydet for beskæftigelsen i USA. Men en halv mio. job, er et bud, der ofte høres.

Produktionen af skifergas og -olie har samtidig banet vejen for amerikansk selvforsyning med energi. Et element, som er vigtigt i forhold til den amerikanske selvforståelse og i USA er blevet sammenlignet med Berlinmurens fald.

Det amerikanske skiferboom er også en af forklaringerne på, at oliepriserne er dykket. Og er en joker, når man skal bedømme udviklingen i fremtidens energimarked. Forventningerne til den amerikanske produktion af skiferolie- og gas er gang på gang justeret op som følge af både teknologisk innovation og produktivitetsforbedringer. BP regnede i deres 2013-prognose med, at produktionen af skiferolie vil nå 3,6 mio. tønder dagligt i 2030. Et niveau, der blev passeret allerede i 2014. I sin seneste prognose fra 2016 regner BP nu med, at produktionen af skiferolie i 2030’erne vil nå et plateau på 8 mio. tønder olie dagligt. Globalt produceres der ca. 90 mio. tønder olie.

Hvad skifergas angår, venter BP, at den amerikanske produktion vil vokse ca. 4 procent årligt frem mod 2035 og nå omkring 20 procent af den globale produktion af gas.

Se også Skifergas: Ingen vej uden om frakturering prøve

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.