Udledningerne af CO2 slog rekord i 2018, mens investeringer i grøn energi faldt og kapacitetsudviklingen stod stille. Til gengæld voksede investeringerne i fossil energi. Det går kort sagt den gale vej i forhold til at nå de internationale klimamål fra Paris-aftalen om en temperaturstigning på højest 2 grader og helst 1,5 grader i forhold til det førindustrielle niveau.

 

Udviklingen i 2018 kunne endda begynde at ligne en tendens, eftersom det var andet år i træk, at kapacitetsudviklingen i forhold til grøn energi lå stille. Der blev ganske vist lagt 180 GW til produktionskapaciteten af energiformer som vind, sol og bioenergi. Men ifølge Det Internationale Energi Agentur, IEA, svarer det kun til 60 procent af den nødvendige udbygning af ved varende energi, hvis klimamålene skal nås. Ifølge IEA’s scenarie for bæredygtig udvikling, skal der hvert år fra 2018 til 2030 tilføres produktionskapacitet på 300 GW globalt.

Kilde: Det Internationale Energi Agentur, 2019

 

 

Også Bloomberg New Energy Finance har kigget på udviklingen af vedvarende energi i 2018 og konstaterer, at investeringerne i ren, ny energi faldt 8 procent i 2018 forhold til året før. En stor del af dette fald skyldes lavere investeringer i solanlæg. Det giver meget god mening, når priserne alene i 2018 faldt med 12 procent, men forklarer ikke det hele. Investeringer i kapacitet er også faldet. I alt blev 332 mia. dollar investeret i ny grøn energikapacitet i 2018.

Investeringer i kul stiger

Paradoksalt nok steg investeringerne i fossil energi i 2018. Det er ikke mindst de højere oliepriser, der har gjort mere attraktivt at investere i indvindingen af olie og gas. Det er særligt de mindre projekter, f.eks. inden for skiferolie- og gas i USA, der trækker investeringerne op. Men også investeringerne i kulindustrien er stigende. I 2018 voksede investeringerne i kulminer 2,6 procent i forhold til året før. Særligt kulindustrien er vigtig i forhold til klimaet. Afbrænding af kul står ifølge IEA for omkring 0,3 grader af den foreløbige temperaturstigning på 1 grad, som er sket siden før industrialiseringen. Kul tegnede sig også for en tredjedel af væksten i udledningerne i 2018. I alt steg CO2-udledningen i 2018 med 1,7 procent til det højeste niveau nogensinde.

Stop-and-go politik står i vejen for klimamål

Med stigende CO2 og faldende grønne investeringer er målene fra Paris-aftalen rykket længere væk. Næsten 200 lande tilsluttede sig i 2015 aftalen, men det er ifølge IEA især mangel på politisk handling, som er skyld i den skuffende udvikling.

 

IEA peger således på, at flere lande fører en stop-and-go politik, som er til skade både for energiproducenter, de virksomheder der udvikler og producerer grøn teknologi og i sidste ende for grønne job. Kina, som igen i 2018 var den helt store drivkraft i de grønne investeringer og alene tegnede sig for 45 procent af verdens samlede kapacitetsforøgelse i 2018, bremsede midt på året op i udvidelsen af solanlæg på grund af kapacitetsproblemer i el-nettet. Det førte til et investeringsfald på 53 procent til 40,4 mia. dollar.

 

Et af de områder, hvor der er fremgang, er havmølleparker i EU. Investeringerne steg 14 procent til 25,7 mia. dollar. Bl.a. som følge af det 950 MW store Moray Firth East Array i Nordsøen, som ventes at koste 3,3, mia. dollar.

 

Investeringerne i havmøllestrøm udgør dog kun en fjerdel af investeringerne i vindmøller på land. Men særligt Kina har fokus på havmøllestrøm og har 13 havmølleparker under konstruktion. Taiwan og den amerikanske østkyst er eksempler på områder, hvor der er store forventninger om udvikling.

Kilde: Bloomberg New Energy Finance, 2019

 

 

 

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.