Kilde: Geus

Selvom frakturering har været kendt siden 1990’erne og også anvendes i Nordsøen, er metoden omdiskuteret.

 

Skifergas findes mange steder i verden og også i Danmark. Det har prøveboringer ved Frederikshavn vist, men det er usikkert, hvor meget gas, der er. Den eneste måde, at få fuldkommen klarhed er ved at starte en egentlig udvinding. Og her den eneste metode frakturering, eller fracking. Det er en metode, der  har mødt meget modstand.

En af de bekymringer, som mange har om frakturering, er, at metoden med at bore ned i kilometers dybde og sprække skiferen op er så voldsom, at den kan udløse jordskælv. Mistanken opstod på baggrund af et skælv på 2,3 på richterskalaen ved Blackpool i England i 2011. Skælvet kom i umiddelbar forlængelse af et fraktureringsarbejde i omegnen. Der er siden gjort mange forsøg på at finde en sammenhæng. Konklusionen er, at der faktisk kan opstå mindre skælv i forbindelse med frakturering, men at det ikke er på et for mennesker registrerbart niveau. Men det er der, og kan måles med teknisk udstyr.

En anden bekymring i forhold til frakturering handler om grundvandet. Der anvendes kemikalier i forbindelse med frakturering, og dermed er der også en risiko for udslip i naturen og i grundvandet. De rør, der bores ned igennem undergrunden er foret med stål og cement og burde i princippet ikke kunne lække, hvis de er konstrueret korrekt. En anden risiko er, at der opstår store lodrette sprækker i undergrunden under grundvandet i forbindelse med fraktureringen. Og at der derved opstår mulighed for kemikalier stiger op i grundvandet.

Derudover er der en mulig kilde til forurening i spildevandet fra fraktureringen. Det opsamles i en åben dam, som potentielt kan flyde over eller lække og derved forurene vandløb eller grundvand.

Brændende gas ud af vandhanerne er efterhånden blevet en af de myter, der knytter sig til skifergasboringer. Billedet stammer oprindelig fra dokumentarfilmen ”Gasland”, og skulle vise, at skifergas sivede op i drikkevandet og ud af vandhanerne. Satte man en brændende tændstik hen til det løbende vand, antændte det. Imidlertid har den gas, der siver ud gennem vandhanen på billedet ikke noget med skiferboringer at gøre. Undersøgelser fra myndighederne – State of Colorado Oil And Gas Conservation Commission viste, at det er sumpgas, der kom ud af hanerne.

Frakturering kan give udsivning af metangas

Til gengæld er det sandt, at der er et vist udslip af metangas i forbindelse med udvinding af skifergas. Der er forskellige undersøgelser, der viser udslip på under 1 procent og andre, der viser over fem procent. Problemet med metangas er, at der er langt mere CO2-forurenende end skifergas. Så selvom skifergas forurener mindre med CO2 end f.eks. olie, opvejes en del af CO2-gevinsten ved udvinding af skifergas.

Se også Skifergas: Helt kort

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.