Kilde: Investeringsbanken Lazard/EnergyPost, Note: Opgjort som LOCE(Levelized Cost Of Energy), dvs. nutidsværdi af samlede omkostninger til drift og anlæg

Omkostningerne til energiproduktion er blevet markant billigere det seneste årti. Det er især de grønne teknologier som vind og sol, der er fortsat med at falde i pris siden slutningen af nullerne og helt ind i 2017.  Dermed er gap’et mellem vind og sol på den ene side og f.eks. kul på den anden side, vokset. Det er investeringsbanken Lazard, der hvert år laver opgørelsen, og dette er den 11. i rækken. Opgørelsen medtager de samlede omkostninger til anlæg og drift, dvs. LCOE (Levelized Cost of Energy).  Rapporten, der er gengivet i Renewenergy.com, viser også, at selvom det er de grønne energiformer, der er faldet langt mest, til gengæld flader noget ud. En anden kraftig tendens er, at omkostningerne til etablering og drift af atomkraftanlæg som den eneste energiform, er steget kraftigt.

Det relativt store fald i omkostningerne ved at producere med grønne energiformer, betyder ifølge rapporten fra Lazard, at vind og især sol i nogle tilfælde endda er billigere inkl. anlægsomkostninger end at producere på eksisterende fossilt baserede anlæg.

Opgørelsen er udtryk for et gennemsnit og tager udgangspunkt i et nordamerikansk marked, og der vil være store forskelle, f.eks. er solenergi langt billigere i Chile og visse dele af Mellemøsten.

Det største fald er klart sket inden for solenergi, der i perioden er faldet fra gennemsnitlige omkostninger på 178 dollar pr. MWt til 50 dollar pr. MWt.

I opgørelsen medregnes ikke back-up til den grønne energiproduktion.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.