Skærmbillede 2016-02-05 kl. 12.50.49Lav økonomisk vækst kombineret med stor olieproduktion har rokket markant ved balancen mellem udbud og efterspørgsel og sendt de altid følsomme oliepriser ned. En tønde olie har det meste af 2016 ligget under 50 dollar mod tidligere over 100 dollar. Oliepriserne trækker altid overskrifter. De påvirker forbrugerne og investeringerne. Olie holder maskiner og transport i gang. Derudover indgår olie i helt enormt mange produkter fra hudcremer til sportstøj og plastic. Endelig er olie en af de største kilder til økonomisk omfordeling mellem landene i verden overhovedet.

 

Kilde: IMF statistik

Kilde: IMF statistik

 

Olieprisfald katastrofalt for Mellemøsten

Helt overordnet er faldet i prisen på olie en fordel for de olieimporterende lande og regioner, f.eks. Europa, Kina og Indien. Derimod er det en ulempe for de olieeksporterende lande og noget nær en katastrofe for de lande, vis økonomi næsten alene hviler på olieeksport. Det gælder især Mellemøsten og Rusland.

Det Internationale Energi Agentur IEA har regnet på, hvad det betyder for netop Mellemøsten og Rusland, hvad en oliepris 30 dollar i hele 2016 ville betyde. Konklusionen er, at Mellemøstens BNP ville falde 20 procent i 2016. Tilsvarende ville den russiske økonomi skrumpe med 10 procent. Mens Rusland henter halvdelen af sine statsindtægter fra olie og gas, udgør indtægterne fra Nordsøen kun nogle få procent af de offentlige indtægter i Danmark.

Ifølge de økonomiske vismænd betyder en stigning i olieprisen på 10 dollar, at der kommer 2-2,5 mia. kr. mere i statskassen fra Nordsøen. Skatteministeriet og Energistyrelsen har i fællesskab sat tal på, hvad staten får i direkte skatter og afgifter ved forskellige oliepriser. En oliepris på 120 dollar vil i 2016 give en indtægt på 26 mia. kr. En oliepris på 45 dollar vil give tre mia. i statskassen. Ved den nuværende oliepris på 40 dollar vil indtægterne formentlig være næsten helt fordampet.

 

Statens Nordsø-indtægter ved forskellige oliepriser før skatter, afgifter og fremførte underskud. Kilde: Energistyrelsen

Statens Nordsø-indtægter ved forskellige oliepriser før skatter, afgifter og fremførte underskud. Kilde: Energistyrelsen

 

Når prisen på olie falder, betyder det større økonomisk fremgang i Danmark. I sine langsigtede prognoser har Finansministeriet sænket sit skøn for olieprisen i 2020 fra 100 til 70 dollar pr. tønde olie. Det betyder ganske vist lavere indtægter til staten især i form af tabte indtægter fra Nordsøen. Men det betyder også lavere omkostninger for forbrugere til benzin og varme og for især produktionsvirksomheder. Det giver mere plads til forbrug og investeringer, som kan give job i Danmark. De økonomiske Vismænd har regnet ud, at det vil øge BNP med en procent sammenlagt over den kommen tre-fire år. Effekten vil være størst i starten af perioden og derefter ebbe ud.

Investeringerne i oliebranchen styrtdykket

Det kraftige fald i oliepriserne har allerede sat sit aftryk i investeringerne i olieindustrien. De er dykket med 20 procent i 2015, og IEA venter et yderligere fald i 2016. Udviklingen har også ramt Nordsøen. I den norske del ventes et fald i investeringerne på 12,5 procent i 2016.

Projekter offshore specielt i Latin Amerika, ud for Afrikas kyster samt indvindingen af skiferolie er alle områder, hvor IEA venter en kraftig reduktion. Det skyldes at projekterne ikke længere kan betale sig økonomisk. En analyse fra konsulentfirmaet Wood MacKenzie konkluderer, at der fra medio 2015 er skrottet 22 store off shore projekter.

Også offshore projekter i Nordsøen droppes. Lederen af Oil & Gas Deidre Michie peger ifølge Financial Times på, at “Som industri producerer vi nu til rater, der er fire gange den rate vi finder nye reserver. Det er ikke holdbart” i forbindelse med organisationens årsrapport.

De lave oliepriser har i det hele taget sat branchen under pres, og ifølge det britiske Oil & Gas er de gennemsnitlige omkostninger ved at udvinde en tønde olieækvivalent fra 29 til 16 dollar de seneste to år.

Konsekvensen af de manglende investeringer kan blive, at der pludselig produceres alt for lidt olie, og at priserne abrupt begynder at stige kraftigt og hurtigt. Hidtil er det modsatte sket. Olielagrene i OECD-landene har over sommeren 2016 været rekordstore, mens priserne har været ret konstante. Det skyldes formentlig, at der hidtil har været stor uvilje blandt de store producenter i Opec og Rusland til at skære i produktionen. Men det skyldes også noget, at Nigeria har genoptaget en del af sin olieproduktion efter beskadigelser.

Den billigt tilgængelige olie i Mellemøsten vinder

Ved en vedvarende oliepris på 50 dollar, vil mange felter i f.eks. USA og Nordsøen ikke være rentable. Det vil bremse nye investeringer, ligesom eksisterende felter måske lukkes ned. Alt i alt vurderer IEA, at det vil betyde at mens kun 50 procent af verdens olieeksport i dag udgår fra Mellemøsten, vil den andel stige til 75 procent. Med andre ord vil Vesten igen være meget afhængig af Mellemøsten, og situationen sammenlignes med situationen i 1970’erne med tilhørende risiko for olieprischok.

Når investeringerne falder, koster det job og virksomheder. I USA gik 36 olie- og gasselskaber konkurs i 2015.

Selvom olieprisen falder, vil en del olieproduktion blive opretholdt så længe olieprisen bare er højere end marginalomkostningerne ved at udvinde olien. Derfor er udbuddet af olie ret trægt på kort sigt. Men hen ad vejen vil produktionen falde i takt med, at felterne tømmes. Nye investeringer vil være mindre rentable ved en lavere oliepris, og nogle vil ikke blive gennemført.

Den gode nyhed er, at selvom nogle havde spået, at den billigere olie ville gøre det mindre attraktivt at investere i sol- og vindenergi, er det ikke, hvad der rent faktisk skete. Tværtimod satte investeringerne i vedvarende energi rekord med 329 mia. dollar i 2015. Det fremgår af  en opgørelse, som Bloomberg New Energy Finance har foretaget.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.