Skærmbillede 2016-02-23 kl. 16.30.42

Markedet for kul er under forandring

 

Kul har uden sammenligning været den energiform, der de seneste 15 år er vokset hurtigst. Kul dækker således godt 30 procent af verdens energiforbrug og er tæt på at overhale olie, som den vigtigste energikilde.

Men markedet er under forandring. Priserne på kul er styrtdykket og efterspørgselstrykket markant aftaget. Der er er ifølge Det Internationale Energi Agentur, IEA, ikke udsigt til en snarlig ændring. Næsten tværtimod.

Ganske vist har produktionen af skifergas i USA fået den amerikanske efterspørgsel på kul til at falde. Og ganske vist føres der i stigende grad en grøn energipolitik i mange lande, senest befæstet ved COP21.  Men den alt overvejende forklaring på kulprisernes dyk på fjerde år i træk skal ifølge IEA findes i Kina.

Omstilling af kinas økonomi mindsker efterspørgsel på kul

Det kinesiske vækstmirakel har i høj grad været dækket energimæssigt ind af kul. Og det næsten umættelige behov for energi til Kinas industri har sat gang i meget store investeringer i mineindustrien. Men også Kinas økonomi er under forandring nu, og bevæger sig i retning af et samfund, for servicesektoren fylder stadig mere og industrien relativt mindre. Dermed aftager væksten i behovet for energi. Det er den udvikling, der muligvis er forklaringen på, at mens den økonomiske vækst i 2014 var på over syv procent, tyder de foreløbige tal på, at kulforbruget i Kina faldt næsten tre procent. Og meget peger ifølge IEA på, at den udvikling accelererede i 2015.

 

Kilde: OECD/IEA Key World Energy Statistics 2015

Kilde: OECD/IEA Key World Energy Statistics 2015

 

Kilde: OECD/IEA Key World Energy Statistics 2015

Kilde: OECD/IEA Key World Energy Statistics 2015

Omstillingen af den kinesiske økonomi betyder som nævnt en mulig afkobling mellem energiforbrug og økonomisk vækst. Det betyder, at den økonomiske vækst ikke nødvendigvis medfører en tilsvarende høj vækst i energiforbruget. Hvor hurtigt det sker er selvsagt usikkert, og en mulighed er, at dykket i kulefterspørgslen i Kina nu vil justere sig og dermed stige i de nærmeste år i takt med den økonomiske aktivitet i landet. Men IEA arbejder også med et andet scenarie. I denne fremskrivning har Kinas kulefterspørgsel faktisk har toppet i 2013 og vil fortsætte med at falde frem mod 2020. Forskellen på de to scenarier svarer til hele Kinas import (ikke forbrug) i 2014.

Indien satser på kul

Selvom Kinas forbrug af kul i de kommende år skulle stagnere eller ligefrem falde, vil et stigende forbrug i Indien og flere af de øvrige asiatiske vækstlande kompensere delvist. Her befinder en stor del af verdens 1,3 mia. mennesker, som fortsat ikke har adgang til elektricitet, sig. Men som snart ventes at få det. I sammenligning med det kæmpestore kinesiske kulmarked, er disse landes forbrug beskedent – Indiens f.eks. omkring en fjerdedel af det kinesiske. Faktisk har Indien selv betydelige kulreserver – også ca. 12 procent af verdens reserver – men kvaliteten er generelt ikke særlig høj. Desuden er  mineindustrien ifølge IEAs Energy Outlook for India 2015 karakteriseret af mangel på moderne udstyr og infrastruktur, meget lav produktivitet fra en meget stor arbejdsstyrke.

Men kul er af den indiske regering udset til at være en vigtig del af løsningen på landets stigende energibehov. Det indiske forbrug af kul ventes ifølge IEA årligt at vokse med knap fire procent helt frem til 2040. Det vil betyde, at 49 procent af landets energiforbrug til den tid vil være dækket af kul mod 44 procent i 2013. Samtidig vil Indiens forbrug af kul ifølge IEAs prognose i 2040 udgøre en halv gang mere end samtlige OECD-landes kulforbrug til sammen. Indien vil til den tid være verdens næststørste forbruger af kul og går dermed stik mod den globale udvikling, hvor kuls andel af den samlede energiforsyning ventes at falde fra 30 procent il 25 procent.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.