Kilde: BP Statistical Review 2015
Kilde: BP Statistical Review 2015

Global handel med olie, kilde: BP Statistical Review

Når oliepriserne slår et sving fra 150 til 30 dollar for en tønde råolie, har det enorme konsekvenser for det økonomiske styrkeforhold mellem de lande, der eksporterer olie, og de, der importerer. Olie er blandt verdens mest handlede råvarer. Verdens forbrug er omkring 90 mio. tønder dagligt, og godt 40 procent produceres af Opec-landene. De i alt 12 medlemmer af Opec har samtidig kontol med 72 procent af verdens kendte olie-reserver. Medlemmerne er: Algeriet, Angola, Ecuador, Iran, Irak, Kuwait, Libyen, Nigeria, Qatar, Saudi Arabien, Forenede Arabiske Emirater.

Olieprisfald på en dollar 15 mia. dollar mellem import- og eksportlande

Olie er verdens vigtigste energikilde, og det er meget store summer, der flyttes fra import-lande til eksportlande. Et fald i olieprisen på en enkelt dollar medfører ifølge IEA en årlig reduktion i importudgiften på 15 mia. dollar til de olieimporterende lande. Et fald på 120 dollar kan altså omregnes til en besparelse på 1800 mia. dollar årligt og et ditto tab for de olieeksporterende lande. De helt store vindere på den lave oliepris er isoleret set USA, Kina, store dele af Europa, Indien og Japan. De lande tegner sig til sammen for godt halvdelen af den samlede internationale nettohandel med råolie. De store tabere er Saudi Arabien og Rusland.

Kilde: OECD/IEA Key World Energy Statistics 2015

Kilde: OECD/IEA Key World Energy Statistics 2015

 

Kilde: OECD/IEA Key World Energy Statistical 2015

Kilde: OECD/IEA Key World Energy Statistical 2015

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.