Skærmbillede 2016-02-10 kl. 18.56.31

Det kræver enorme investeringer at holde verdens energiforsyning kørende. Alt i alt investeres der årligt omkring 1600 mia. dollar i alt fra tankskibe, vindmøller, kabler til atomkraftværker. Af det beløb går kun en mindre del til rent faktisk at øge produktionen. Grønne investeringer i vind og sol er nærmest bremset op i 2015 og ikke meget højere end i 2011.

At de fossile brændsler er langt den vigtigste kilde til energi og også vil være det i mange år frem, ses tydeligt af fordelingen af investeringerne. Af de ca. 1600 mia. dollar, der i 2013 blev investeret i energisektoren, gik hele 70 procent til fossile brændstoffer. Omkring 1000 mia. dollar blev investeret i udvinding og transport af fossile brændstoffer. De resterende 30 procent blev investeret i el- og varmeproduktion. Halvdelen – dvs. ca. 15 procent af de totale investeringer – er baseret på grøn energi. Det fremgår af Det Internationale Energi Agenturs (EIA) investeringsrapport.

Lav vækst i grønne investeringer

Nyere tal fra Bloomberg New Energy Finance viser, at alene de grønne investeringer i 2015 udgjorde 329 mia. dollar på globalt plan. Tendensen er svagt stigende, selvom prisen på både olie, gas og kul har været meget lav. Og selvom investeringerne i Europa, som tidligere har været drivende i den grønne omstilling, er præget af lav vækst.

 

Kilde: Bloomberg New Energy Finance 2016

Kilde: Bloomberg New Energy Finance 2016

 

At der trods alt er fremgang kan ses som en indikator på, at en del grønne teknologier i stigende grad er konkurrencedygtige og at f.eks. solceller er faldet kraftigt i pris, hvilket samtidig betyder, at man dermed også får mere energi for de investerede penge.

De tre lande, der investerer mest i grøn energi er Kina, USA og Storbritannien med henholdsvis 110 mia., 56 mia. og 23 mia. dollar.

Udover investeringerne på produktions- og distributionssiden, investeredes der i 2013 i underkanten af 150 mia. dollar i energiforbedrende foranstaltninger. Det et regnestykke, der meget vanskeligt gøres op, men tallet forsøger at beskrive det samlede omfang af energiforbrugernes – herunder borgernes – investeringer i energibesparelser, f.eks. i isolering af bolig, en mere energiøkonomisk køleskab eller brændstofbesparende biler. Det er et område, som der har været og fortsat også ventes meget stor vækst i. Det Internationale Energiagentur, IEA, forventer en stigning i investeringer i en bedre udnyttelse af energi hos brugerne på 35-40 procent frem mod år 2020.

En ting er hvor meget, der allerede nu investeres i alene at holde verden forsynet med energi. Noget ganske andet er, hvad det vil kræve for at nå FN-målet om en temperaturforøgelse på højest to procent. Så bliver investeringsbehovet næsten ubegribeligt stort. EIA anslår, at der skal investeres 40 bio. dollar (40.000 mia. dollar) i energiforsyning frem mod 2035 og yderligere 8 bio. dollar hos brugerne. De årlige investeringer skal op omkring 2000 mia. dollar årligt. Først og fremmest drevet af en grøn omstilling, men også investeringer i naturgas vil ifølge IEA være central. På den baggrund er de 329 mia. dollar, der i 2015 blev investeret i grøn energi langt fra nok.

Institutionelle investorer på banen

De enorme behov for investeringer i de kommende år, betyder, at de institutionelle investorer kan komme til at spille en stor rolle. Goldman Sachs meddelte f.eks. i november 2015, at man frem mod 2021 ville investere 1000 mia. dollar i grøn energi. Goldman Sachs er dermed i sammen med andre institutionelle investorer allerede på banen, men de fleste har indtil videre primært investeret indirekte via aktier og obligationer. Således er f.eks. 1 procent af pensionsformuen i OECD-landene investeret i direkte i infrastrukturprojekter generelt.

 

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.