Kilde: Geus

Kilde: Geus

En prøveboring efter skifergas ved Frederikshavn kunne være klaret på måneder, men endte med at tage flere år og koste omkring en halv mia. kr. Boringer efter skifergas på land er ikke populære hos lokalbefolkningen og miljøorganisationerne. Hverken i Danmark eller andre steder. Denne prøveboring udløste da også en stribe protester og krav om udvidede miljøundersøgelser. Total har sammen med den danske stat, repræsenteret af Nordsøfonden, licensen til at bore efter skifergas i Danmark.

Der er skifergas i Danmark

Nu er prøveboringen lukket ned, men man blev faktisk klogere. Der ER skifergas i Danmark, men omkring prøveboringen er skiferlaget for tyndt til, at det ifølge Total kan svare sig at udnytte. Siden er selskabet imidlertid i gang med at analysere borekernerne for at træffe en endelig beslutning om, hvorvidt man ønsker at gå videre med at lede efter skifer i Danmark.

Der kan ellers være masser af skifergas i Danmark. Særligt i et bælte, der går gennem Nordjylland og Nordsjælland er der muligheder. Det amerikanske U.S. Geological Survey (USGS), anslår på baggrund af tal fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS, at der kan være skifergas i den danske undergrund i mængder (186 mia. normalkubikmeter), der svarer til hvad der frem til 2011 er hentet ind af naturgas fra Nordsøen. Økonomisk er der derfor store perspektiver, selvom USGS alene har set på, hvad der forventes at være – ikke på om det eventuelt vil være rentabelt at indvinde. Ligeledes skønnes to tredjedele at befinde sig på havet, hvor det er langt dyrere at bore ned i skiferen.

Skifergas ligger dybt

Skifergas er en naturgas, dvs. et fossilt brændstof, der kan findes i skiferlagene i undergrunden. Oftest i en dybde på en-fire km. Gassen er langt mindre CO2-forurende end olie og udleder kun ca. det halve af kul.

Skifergas er sammen med skiferolie også den energiform, der siden 2012 har revolutioneret det globale energimarked. Enorme forekomster i USA har betydet, at USA har omlagt sin energiforsyning, så man nu næsten er selvforsynende med energi, har oversvømmet markedet med de kul, man før brugte og skubbet olie- og gaspriserne ned i næsten frit fald.

Skifergassen indvindes ved hjælp af såkaldt hydraulisk frakturering. Det betyder, at man borer lodret ned til skiferlagene i undergrunden og derefter vandret i op til 1,5 km. Her pumpes vand, kemikalier og sand ud i skiferen under højt tryk. Derved opstår sprækker i skiferen og gassen frigives. Metoden er stærkt omdiskuteret. Se også artikel “Jorden skælver”.

Aktuelt er der ikke planlagt nogen ny prøveboring efter skifergas i Danmark.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.