Elbiler sparer CO2 – selv i worst-case scenario og kan være nøglen til at knække transportsektorens udledninger. Figuren viser CO2-udslip i EU 1990-2016. Kun transport-sektoren er steget. Kilde: Det Europæiske Miljøagentur

 

Elbiler sparer CO2 uanset, hvor bilen og batteriet er produceret eller hvilken strøm, den kører på. Det fremgår af helt up-to-date tal fra den uafhængige organisation Transport and Environment. I alle tilfælde udleder en elbil mindre CO2 end en tilsvarende konventionel bil. Tidligere beregninger offentliggjort bl.a. af EU’s Miljøagentur har ellers vist, at konventionelle biler i nogle tilfælde er at foretrække. Det er beregninger der ligeledes har taget udgangspunkt i hele bilens levetid og i den strøm bilen kører på. Tallene fra Transport and Environment viser at fordelen ved elbiler er 22 procent i den dårligste kombination af bil, batteri og brugsland og 81 procent i den bedste.

Personbiler tegner sig for 17 procent af CO2-udledningerne i EU og nogenlunde tilsvarende i Danmark. Samtidig er transportsektoren den eneste sektor, der fortsat øger udledningen. Alle andre områder fra opvarmning af boliger til industriproduktion har på EU-niveau været faldende i 30 år. Netop en omstilling af bilparken vigtig for, at reducere CO2-udledningerne frem mod 2030. I Danmark taler undersøgelser for, at der skal fjernes 1 mio. benzin og dieselbiler, hvis Danmark skal nå at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030.

Stor betydning hvor elbil og batteri produceres

 

Kritikere af elbiler peger på, at produktionen af dem udleder mere CO2 end en tilsvarende bil med forbrændingsmotor. Det er også sandt og særligt fremstillingen af batterier udleder meget CO2. Men det har stor betydning, hvor både elbilen og batteriet fremstilles. Derudover er det vigtigt, når man ser på hele bilens livscyklus også at tage højde for, om den strøm, som bilen kører på, er fremstillet af kul eller kommer fra vindmøller.

 

Alle disse faktorer har Transport and Environment taget i betragtning med de seneste tal for udledningerne i forskellige regioner og lande. Særligt fremstilling af batterier er et område, hvor der sker en stor udvikling. Med de nyeste tal, kommer Transport and Environment frem til, at  en elbil gennemsnitligt udleder en tredjedel CO2 i forhold til en konventionel bil over den fulde livscyklus.

 

Dermed bekræfter og endda overtrumfer beregningerne de resultater, som forskere fra universiteterne i Exeter, Nijmegen og Cambridge i samarbejde kom frem med tidligere på året. Forskerne opdelte verden i regioner og fandt, at elbiler var bedre i 53 ud af 59 regioner, svarende til 95 procent af verden. Forklaringen på, at tallene fra Transport and Environment er endnu mere entydige, kan ifølge organisationen selv være, at deres tal er endnu nyere og derfor medtager de seneste forbedringer af batterierne.

 

Sverige er drømme-case

 

Ved at kunne opdele produktion af bil, batteri og strøm er det muligt at kombinere forskellige oprindelseslande med hvor, bilen i sidste ende kører. Dermed er det muligt at finde frem til de værste og bedste kombinationer.

 

En svensk produceret elbil med et svensk produceret batteri på svenske veje, hvor strømmen for næsten 80 procents vedkommende er baseret på vedvarende energi eller atomkraft, giver den største fordel. Her ligger de samlede CO2-udledninger også hele 80 procent lavere end en tilsvarende dieselbil og 81 pct. lavere end en benzindrevet bil.

 

Værste tilfælde er kinesisk elbil og polsk batteri

 

Selv i den kombination, der udleder mest CO2, er elbilen stadig at foretrække. Hvis elbilen er produceret i Kina og batteriet kommer fra Polen er det en skidt kombination. Især hvis elbilen derudover kører i Polen, hvor kul spiller en stor rolle i el-fremstillingen. I denne kombination udleder elbilen dog stadig 22 procent mindre CO2 end en tilsvarende dieselbil og 28 procent mindre end en bil drevet af benzin.

 

Stigning i CO2-udledningen på kort sigt

 

Selve produktionen af elbiler udleder i gennemsnit 30 procent mere CO2 end produktionen af konventionelle biler. Men er altså mere miljøvenlige, så snart de forlader fabrikken. Derfor vil en udskiftning af bilparken over de kommende år også kunne resultere i en midlertidig stigning i CO2-udledningen.  Det vil gradvis blive opvejet i takt med at den lavere CO2-udledning fra kørslen med elbiler begynder at få effekt. Samtidig vil omlægningen til vedvarende energi betyde, at CO2-besparelsen vil blive endnu større ved at gå over til elbiler. Tallene tyder altså på, at elbiler sparer CO2 i selv de mest pessimistiske scenarier. Gennemsnitligt er besparelsen på to tredjedel i forhold konventionelle biler. Men en renere produktion af strøm vil kunne øge besparelsen til omkring 75 procent, lyder vurderingen.

 

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.