Det er små elbiler som denne Renault City K-ZE, der fokuseres på, hvis udgifterne til den grønne omstilling af vejtransporten ikke skal slå bunden ud af statskasserne, mener IEA.

Ligesom på det konventionelle bilmarked, hvor stadig bedre brændstoføkonomi bliver spist op af stadig større og tungere modeller, bliver bedre og billigere batterier for elbilernes vedkommende omsat i længere rækkevidde. Ikke i billigere biler. Det konkluderer Det Internationale Energi Agentur (IEA) i en ny stor undersøgelse over sammenhængen mellem støttesystemer, salg og modeller. Den udvikling kan blive et problem for en grøn omstilling af vejtransporten, fordi det dermed bliver meget dyrt i offentlig støtte at få nok elbiler ud på vejene til at gennemføre en omstilling.

 

Man får simpelthen færre grønne biler for pengene, fordi man bruger mange penge på at støtte dyre modeller. Samtidig motiverer man bilproducenterne til at fokusere for meget på udvikling af mellemstore modeller, hvor indtjeningen også kan være større, fremfor billige modeller til massemarkedet.

 

På verdensplan blev der ifølge IEA i 2018 solgt elbiler for 52 mia. dollar og yderligere for 30 mia. dollar plug-in hybridbiler. Af de i alt 82 mia. dollar udgjorde det offentlige støtteelement 18 pct. Selvom salget af elbiler steg med 70 pct. i forhold til året før, udgjorde det stadig mindre end 2,5 pct. af nyindkøbte biler i 2018.

 

Opgørelsen fra IEA viser, at køre-rækkevidden på de solgte biler er fortsat med at stige.

 

Kilde: Det Internationale Agentur

 

 

Som det fremgår af figuren er batteriernes rækkevidde næsten fordoblet i de biler, der er blevet solgt siden 2010. Samtidig er prisen på batterier faldet i forhold til rækkevidde.

Investeringer for 80 mia. dollar om året

Der investeres milliarder i udviklingen af nye elbiler. Verdens 15 største bilproducenter har ifølge IEA de senere år sat stadig flere penge af til forskning og udvikling og investerede i 2018 ca. 80 mia. kr. i fremtidens biler. For år tilbage gik en stor del af pengene til udvikling af bedre brændstoføkonomi i forbrændingsmotorerne. I dag er det elbiler, der er i fokus. Som man kan se af figuren har det ført til billigere teknologier, så man i dag kan få den samme rækkevidde for færre penge. Imidlertid har de bedre og billigere batterier ikke ført til noget boom i salget af små elbiler.

 

Tværtimod ligger udviklingen godt i tråd med en helt generel tendens til at biler bliver større og tungere. For elbilers vedkommende har det på det seneste ikke mindst været Teslas model 3, der har illustreret denne udvikling. Alene i Nord Amerika blev der solgt 140.000 i 2018. En anden stærk tendens, der trækker op i statistikken, er salg af store plugin hybridbiler, som er meget populære i f.eks. Kina.

De rigtige signaler sendes

Et af problemerne, som IEA peger på i deres undersøgelse, er, at støttesystemerne i mange lande ikke favoriserer de små biler. Dermed kan omstillingen af vejtransporten gå hen og blive meget dyr for skatteyderne, hvis elbilerne skal have støtte i mange år endnu.

 

Frem mod 2025 ventes 350 nye modeller på markedet. Derfor er det vigtigt, at de rigtige signaler sendes. At støtten gives, så den fremmer målet: En smidig grøn omstilling af vejtransporten og en produktion, der kan klare sig uden støtte så hurtigt som muligt. Men mange steder favoriseres de store og dyre elbiler, som dermed får stor støtte i forhold til mindre biler, påpeger IEA.

 

Men billige elbiler er afgørende for en effektiv omstilling af massemarkedet, som ikke samtidig slår bunden ud af statskasserne. For elbiler kræver stadig masser af støtte. For pris er stadig den største hindring for forbrugerne til at vælge elbilen. Det viser bl.a. en hjemlig undersøgelse fra 2019 foretaget af Ingeniørforeningen (IDA). Heri svarer 70 pct. af pris er den største hindring. Skarpt forfulgt af rækkevidde og tilstrækkeligt med lade standere.

 

Også Danmark favoriserer store elbiler

 

Problemet med favorisering af større biler gælder også Danmark, hvor elbiler, der koster op til 400.000 kr. fritages for afgift. Dermed er større biler som Teslas model 3, der står til en listepris fra 374.000 kr., inden for rammen af fritagelse. I Danmark blev der i første halvår af 2019 solgt 3839 el- og hybridbiler. Heraf udgjorde alene Tesla model 3 næsten en tredjedel.

 

Klimarådet har foreslået at sløjfe afgiftsfritagelsen, så elbiler istedet pålægges afgifter som alle andre biler. Til gengæld skal der så indføres et kontant tilskud på minimum 50.000 kr. for at sætte skub i elbilsalget. Et tilskud, der skal være ens uanset model, og som alt andet lige vil relativt mere attraktivt for mindre modeller. Politikerne kan så sætte et mål om salg af f.eks. 100.000 elbiler og så udfase støtten efterhånden, som man nærmer sig målet. Derudover foreslår Klimarådet, at det midlertidige batterifradrag gøres permanent.

 

Stilhed før stormen

 

Lovgivning gør en forskel. I Europa planlægger flere store bilproducenter en stribe lanceringer af elbiler forud for nye EU-regler for CO2-udledninger. Reglerne træder i kraft i 2021 og betyder, at hvis den gennemsnitlige CO2-udledning pr. kørt km overstiger 95 g, pålægges bilproducenterne en bøde på 95 euro. pr. gram overtrædelse pr. bil. For at få undgå store bøder er det derfor nødvendigt for producenterne at få gang i salget af elbiler, fordi det kan få udledningstallene ned.

Ifølge Danmarks Statistik var den gennemsnitlige CO2-udledning fra alle nyregistrerede personbiler incl. elbiler i Danmark 113 g pr. km. i august 2019. Det var en stigning på otte pct. på to et halvt år. Ifølge Danmarks Statistik skulle elbilsalget have udgjort 29 pct. af alle nyregistreringer, hvis omlægningen til elbiler alene skulle have bragt udledningerne ned på 95 g pr. km. Salget af elbiler udgjorde to pct.

 

 

 

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.