Mikkel Dencker, energiordfører DF efterlyser nyt fokus i energipolitikken

Mikkel Dencker, energiordfører DF efterlyser nyt fokus i energipolitikken, så energieffektiviseringer bliver omdrejningspunktet frem for flere vindmøller.

 

Energitema

Hvad er det mest vigtige i energipolitikken lige nu? Bagom Energi taler med en række aktører om, hvad der optager dem mest lige nu. Mikkel Dencker, energipolitisk ordfører for Dansk Folkeparti efterlyser meget større fokus på energieffektiviseringer.

 

”Vi har den grundlæggende holdning, at energipolitikken har kørt i et forkert spor. Der har været alt for meget fokus på produktion. Man har skullet udskifte kulkraftværker med et nyt produktionsapparat, primært vindmøller. Det er ret dyrt og skal subsidieres. Vi mener, man i stedet bør fokusere mere på energibesparelser. Det gør vi både fordi, vi ikke har en meget ideologisk tilgang til energipolitikken om at nedbringe mest muligt CO2-udledning på kortest mulig tid, og fordi vi ud fra en samfundsøkonomisk betragtning mener, at der er mere økonomi i at få energien billigst muligt og bruge mindst muligt af den,” siger Mikkel Dencker, energiordfører fra Dansk Folkeparti.

Ifølge Mikkel Dencker gælder det f.eks. om at få energirenoveret de eksisterende bygninger, og at få bilerne til at køre længere på literen.

Tankerne hos Dansk Folkeparti ligger godt i tråd med f.eks. det Internationale Energi Agentur, IEA. Her har man i årevis været optaget af, at få energieffektiviseringer højere op på den energipolitiske dagsorden. Det er nemlig ikke kun i Danmark, at man har været mere fokuseret på at skifte det gamle ”sorte” produktionsapparat med et nyt grønt.

Skæv investeringsfordeling

92 procent af verdens samlede energiinvesteringer handler om at fremskaffe energi, mens kun 8 procent handler om energieffektiviseringer. Dette niveau forudsætter IEA øget til at udgøre 17 procent af de samlede investeringer i perioden frem til 2035 ifølge rapporten Energy Investment Needs to 2035.

Også Dansk Energi er optaget af behovet for øgede investeringer i en mere effektiv energiudnyttelse hos slutbrugerne. Potentialet for besparelser i bygningsrenoveringer og procesforbedringer i industrien er betydeligt. Men der er ofte barrierer i form af manglende viden og finansiering. Her kunne pensionskasserne spille en rolle, hvis man kunne samle renoveringsprojekter i større puljer.

For mange barrierer for private til energirenovering

Husholdningernetegner sig for 32 procent af Danmarks energiregnskab. Hos dem afskrækker manglende erfaringer og store udgifter, der skal betales up front mange fra at få renoveret deres private ejendomme. Det kan også være vanskeligt overhovedet at få lån til renoveringer, hvis man bor i yderdistrikterne.

”Man kunne sætte nogle koncepter op, hvor man kunne få noget uafhængig rådgivning om, hvad der teknisk, økonomisk og fysisk kan lade sig gøre på deres ejendom. Plus man skal måske have nogle finansielle instrumenter. Specielt i provinsen kan der være mange, der har svært ved at belåne deres bolig i et realkreditinstitut. Hvis man kunne sætte et samlet koncept op, som man kunne tilbyde den enkelte boligejer, så tror jeg, man ville overvinde mange af de barrierer, der i dag er for, at få energirenoveret sin bolig, siger Mikkel Dencker.

Pause i opsætningen vindmøller

Omstillingen af produktionen væk fra fossile brændsler og over på især vind bør ifølge Mikkel Dencker i mellemtiden have sig en pause.

”Pausen behøver måske ikke være særlig lang. På nuværende tidspunkt er havmøller desværre meget dyre. Vi mener, at man skal afvente den udvikling, der gør, at det bliver billigere. Hvis vi nu stod lidt af ræset, så kunne priserne komme endnu længere ned. Så det var da en oplagt ting. Vi har ikke noget principielt mod vindenergi. Vi ønsker bare ikke, at udsigten fra vores kyster skal spoleres af vindmøller. Vi er helt enig med regeringen i, at de kystnære møller må godt droppes. Det optimale vil være at vindmøllerne er samlet i store parker så langt ude på havet, at man ikke kan se dem og til en fornuftig pris,” siger Mikkel Dencker.

I 2016 skønner Energistyrelsen, at støtten til vindenergi vil være godt fire mia. kr.

Baggrunden for, at satsningen har været så relativ ensidig på opstilling af vindmøller fremfor forbedringer af effektiviteten, skyldes ifølge Mikkel Dencker både ideologi og dygtigt lobbyarbejde fra den grønne industris side.

”Der er mange politikere på den anden fløj, som dels har ladet sig forblænde af dommedagsprofetier om klimaudviklingen, dels har været optaget af Danmark som foregangsland. Derudover  har der jo været en vindmølleindustri, som har været gode til at tale deres sag. Der har været en tanke om, at vi skulle sikre producenterne et hjemmemarked. Men efterspørgslen på det internationale marked er så stor, at man behøver altså ikke skabe et kunstigt hjemmemarked. Branchen kan godt udvikle sig og klare sig uden. Vestas er f.eks. en fremragende virksomhed, som laver produkter, som mange gerne vil købe,” siger Mikkel Dencker.

 

 

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.