Indlæg af Helle Goth

, ,

DF: Kæmpe potentiale i energieffektiviseringer

  Energitema Hvad er det mest vigtige i energipolitikken lige nu? Bagom Energi taler med en række aktører om, hvad der optager dem mest lige nu. Mikkel Dencker, energipolitisk ordfører for Dansk Folkeparti efterlyser meget større fokus på energieffektiviseringer.   ”Vi har den grundlæggende holdning, at energipolitikken har kørt i et forkert spor. Der har været alt for […]

De dyre havmøller i Nordsøen

Rigtig meget taler for havmøller som den perfekte grønne energiløsning i Nordeuropa. De forurener meget lidt, kører især i dagtimerne, når der er størst behov for strøm, generer ikke de lokale beboere og vil erhvervsmæssigt passe godt med en offshore industri, der døjer med, at olie og gasindvindingen er på retur. Desværre er havvind også […]

,

Grøn omstilling går gennem PSO – endnu

Grøn energi er dyrere at producere end sort. Derfor kræver omstillingen fra fossile brændsler som kul og naturgas en del støtte. I 2015 mere end fem mia. kr. i direkte støtte. Finansieringen er hidtil gået gennem PSO-afgiften (Public Service Obligation – offentlig forpligtelse), som betales over elregningen af virksomheder og husholdninger. PSO-afgiften blev oprindeligt indført i 1998 for […]

Kul – sort, billig og kæmpe CO2-forurener

Kul er med i familien af fossile brændstoffer og verdens CO2-forurener nummer et, når det kommer til energi. Der er rigtig meget kul i verden, og de kendte reserver ventes at række omkring 110 år frem i tiden ved de nuværende produktionsniveauer, og kul er væsentlig mere udbredt end de øvrige fossile brændstoffer, olie og gas, […]

A-kraft – radioaktivt mareridt eller en mulig klimaløsning

  Lidt mildere vinde i internationale atomdebat I november 2012 skete der i England noget bemærkelsesværdigt. I stedet for som sædvanlig at bekæmpe hinanden gik lederne af vind- vand- og atomkraftindustrien sammen om en appel til den britiske regering. I et brev opfordrede de blandt andre premierminister David Cameron til at indgå en bindende aftale […]

,

USA: Skifergas ændrer den energipolitiske dagsorden

Det amerikanske boom i produktionen af skifergas og -olie satte igang i  2009 og var en total overraskelse. Ikke engang den amerikanske regerings energi outlook nævnede ordet ”skifergas” så meget som et enkelt sted. Siden har det ændret det energipolitiske landskab markant. Egentlig toppede USA gasproduktion i 1973, og i 2005, var udsigterne for den fremtidige […]

Solceller – en energiform man regner med

Der er de senere år sket et gennembrud for solceller i Danmark, hvor tusindvis af hjem med solid offentlig støtte har installeret eget solcelleanlæg koblet direkte på el-nettet. Det er ikke kun i Danmark, hvor solen jo ikke skinner så meget, at solceller er slået an både i by og på land. Også Tyskland og […]

Kinas ny servicesamfund bremser for kul

Markedet for kul er under forandring   Kul har uden sammenligning været den energiform, der de seneste 15 år er vokset hurtigst. Kul dækker således godt 30 procent af verdens energiforbrug og er tæt på at overhale olie, som den vigtigste energikilde. Men markedet er under forandring. Priserne på kul er styrtdykket og efterspørgselstrykket markant aftaget. […]

Handel med olie er global udligning i stor skala

Når oliepriserne slår et sving fra 150 til 30 dollar for en tønde råolie, har det enorme konsekvenser for det økonomiske styrkeforhold mellem de lande, der eksporterer olie, og de, der importerer. Olie er blandt verdens mest handlede råvarer. Verdens forbrug er omkring 90 mio. tønder dagligt, og godt 40 procent produceres af Opec-landene. De […]

Kort om råolie – det sorte guld

Råolie er den ubehandlede olie, der udvindes af undergrunden. Ligesom f.eks. kul og naturgas er olie et fossilt brændstof. Dvs. det er organisk materiale i form af mikroorganismer, der for millioner af år siden er forseglet i undergrunden og siden omdannet til kul og kulbrinter, som er den kemiske betegnelse for olie og gas. Råolie […]