SNUPPS (Standardiseret Nuclear Unit Power Plant System) fra 1970'erne. Anvendt i USA og med modifikationer i UK.

Atomkraft. Atomkraftværk indefra. SNUPPS (Standardiseret Nuclear Unit Power Plant System) fra 1970’erne. Det er blevet anvendt i USA og med modifikationer i UK.

 

Lidt mildere vinde i internationale atomdebat

I november 2012 skete der i England noget bemærkelsesværdigt. I stedet for som sædvanlig at bekæmpe hinanden gik lederne af vind- vand- og atomkraftindustrien sammen om en appel til den britiske regering. I et brev opfordrede de blandt andre premierminister David Cameron til at indgå en bindende aftale om at nedbringe CO2-udslippet i forbindelse med el-produktionen. Derpå skete der noget andet usædvanligt. Initiativet fra den nye trojka i britisk energipolitik blev mødt med velvilje fra Greenpeace, som ellers traditionelt har været modstander af atomkraft. ”..Såvel som at bidrage til at reducere risikoen for klimaforandringer, kan dette hjælpe med at nedbringe noget af den overvældende forvirring, er i øjeblikket hænger over retningen på UK’s energipolitik”, lød reaktionen fra John Sauven, leder af Greenpeace i England ifølge avisen The Independent.

Det er erkendelsen af, at selvom der er investeret meget store beløb i vedvarende energi, udgør vind- og solenergi globalt set stadig kun 2,7 procent af det samlede energiforbrug. Og frygten for, at inden investeringerne bliver tilstrækkelig store til at batte noget, er løbet kørt og den globale opvarmning ude af kontrol. Her er det, at atomkraften er kommet på banen igen som en mulig del af løsningen. For selvom atomkraft ikke betegnes som vedvarende, er den i forhold til CO2-udslip ren og stabil.

 

Kilde: IAEA Climate Change and Nuclear Power på baggrund af diverse undersøgelser. De viste tal er medianen af undersøgelserne. Note: gram CO2-ækvivalenser pr. produceret kilowatt time

Kilde: IAEA Climate Change and Nuclear Power på baggrund af diverse undersøgelser. De viste tal er medianen af undersøgelserne. Note: gram CO2-ækvivalenser pr. produceret kilowatt time

 

Modsat kul, som samtidig desværre for miljøet de seneste 10 år også har været den hurtigst voksende energikilde. Fra 2004 til 2013 er kullenes andel af den samlede energiforsyning øget fra 27 procent til 30 procent. Og kun overgået af olie som verdens vigtigste energikilde. Kullenes fordel er, at de er billige, lette at transportere og findes i rige mængder i mange lande. Den store stigning i kulforbruget forklarer samtidig, at CO2-udledningen pr. produceret energienhed er faldet mindre en 1 procent fra 1990-2013. Til trods for Rio Konferencer, Kyoto protokol og enorme investeringer i vedvarende energi. (IEA, Tracking Clean Energy Progress 2013).

 

Kilde: BP Statistical Review 2014

Kilde: BP Statistical Review 2014

 

Kilde: BP Statistical Review 2013

Kilde: BP Statistical Review 2014

 

Atomkraft daler på listen over vigtigste energikilder

Atomkraft tegner sig for fire procent af det globale energiforbrug – og er faldende. Det er der ifølge Det Internationale Atomagentur, IAEA, flere forklaringer på. Støtte til vedvarende energi, billige gaspriser, økonomisk krise og nedsmeltningen på det japanske Fukushima-værk er de vigtigste er de vigtigste. Og de faktorer vil også på det korte sigt vil tynge atomkraftindustrien. Men hvis FN’s klimamål skal nås, bliver atomkraft nødt til at være en del af løsningen. Synspunktet er kontroversielt mange steder ikke mindst i Danmark. Men det vinder for tiden frem og har fået flere tilhængere blandt miljøforkæmpere, der tidligere har været dedikerede modstandere af atomkraft. En af dem er miljøforkæmperen Mark Lynas, der også er forfatter til flere bøger om global opvarmning. Lynas har været tilknyttet World Economic Forum.

Mark Lynas skriver i introduktionen til sin bog Nuclear 2.0 at ”da jeg kiggede nærmere på de videnskabelige data, fandt jeg ud af, at det meste – hvis ikke alle – de anti-atomkraft tanker jeg var vokset op med, var enten myter eller misforståelser. Faktisk var der her en pålidelig energikilde (atomkraft red.) med praktisk taget uendelig meget brændstof, som kunne forsyne hele lande med energi uden at slippe CO2 ud i atmosfæren. .. Hvis vi skal gå op imod de store interesser, der truer med at fastholde kloden på sin nuværende katastrofekurs, er det afgørende, at tilhængerne af vedvarende energi og atomkraft finder sammen i stedet for at bekæmpe hinanden”.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.