Schneebergerhof Vindmøllepark i Tyskland. Solcelleanlæg i forgrunden.

Energiinvesteringer gik især til sol og vind i 2015. Schneebergerhof Vindmøllepark i Tyskland. Solcelleanlæg i forgrunden.

Energiinvesteringer. Gennemsnitligt blev en halv million solpaneler installeret hver eneste dag på verdensplan, og i Kina alene blev to vindturbiner opsat hver eneste time gennem hele 2015.

På globalt plan blev der investeret 290 mia. dollar i vedvarende energi. Det var 40 procent af de samlede energiinvesteringer. Alligevel er det langt fra nok. Ifølge Det Internationale Energi Agentur, IEA, er der endda behov for en tredobling, hvis COP21-målene skal nås. Ifølge aftalen fra Paris, skal temperaturstigningerne holdes et stykke under to grader i forhold til det førindustrielle niveau.

Kina satser grønt

Kina er i det absolutte førerfelt, når det kommer til grønne energiinvesteringer. Det er ikke mindst de livstruende smogproblemer fra kulværkerne i lande som Kina og Indien, der har sat grøn energi højt på investeringslisten. 60 procent af Kinas energiinvesteringer gik i 2015 til grønne løsninger.

Men der er også andre forklaringer på, at der er i den grad er sat strøm til opsætningen af vindmøller og solanlæg i Kina og andre steder. Der er ønsket om, at nedbringe CO2-udledningen, der er ønsket om at sikre sig en god spredning af energikilder for at få en større forsyningssikkerhed. Og så er der i høj grad også priserne. De styrtdykker.

Fra 2010-15 er priserne på opsætning af solanlæg reduceret med to tredjedele. En udvikling de færreste havde forudset for fem år siden, og som sammen med skalerbarheden har gjort solcelle-teknologien til den store stjerne på den grønne himmel. Hvad vindmøller opsat på land angår, er prisen i samme periode faldet med 30 procent. Tallene kommer fra Det Internationale Energi Agentur, IEA, som også har set på, hvad det har betydet for investeringsniveauet.

Produktion af grøn el
Kilde: Det Internationale Energi Agentur, Renewable Energy, Medium-Term Market Report, 2016

Kilde: Det Internationale Energi Agentur, Renewable Energy, Medium-Term Market Report, 2016

Kilde: Det Internationale Energi Agentur, Renewable Energy, Medium-Term Market Report, 2016

Kilde: Det Internationale Energi Agentur, Renewable Energy, Medium-Term Market Report, 2016

Konklusionen er, at det boom, som er sket inden for opsætning af solanlæg og vindmøller, har betydet, at 2015 var året, hvor der for første gang var større kapacitet til at producere grøn strøm end strøm baseret på kul. I opgørelsen af den grønne kapacitet indgår også f.eks. vandkraft og biomasse.

Èt er dog kapacitet. Noget andet er, hvor meget strøm, der så rent faktisk produceres. Et kulværk er i stand til at køre stort set hele tiden og kapacitetsudnyttelsen kan derfor ligge tæt på 100 procent. Det samme gælder ikke for vindmøller og solanlæg, hvor produktionen følger vejret, døgnets og årets rytmer. Det betyder, at selvom kapaciteten til at producere grøn strøm er større end kulværkernes kapacitet, produceres der stadig en del mere strøm baseret på kul. Ifølge IEA er 39 procent af den strøm, der produceres, baseret på kul, mens 23 procent er baseret på vedvarende energi.

Grønne energiinvesteringer overrasker konstant

Nyhedsbureauet Bloomberg News regnede for nylig ud, at IEA, som må antages at huse nogle af verdens bedste hoveder, hvad energiudvikling angår, siden år 2000 hele 14 gange har opjusteret forventningerne til solenergi. Nu er det så sket igen. De enorme energiinvesteringer i 2015, betyder, at IEA nu venter, at de grønne investeringer frem mod 2021 vil være 13 procent højere end tidligere man tidligere ventede, og det bringer andelen af grøn strøm op fra de nuværende 23 procent til 28 procent i 2021 ikke mindst trukket af sol.

Et fortsat fald i priserne på solanlæg og vindmøller er sammen med politisk opbakning en del af dét scenarie. Det er især solceller, der med sin elektronik-baserede teknologi, ventes at falde nemlig med 25 procent. Allerede nu anses solcelleanlæg for at være konkurrencedygtige med naturgas i det sydvestlige USA, Mellemøsten og dele af Afrika og Latinamerika. Det er et punkt, som nogle energiselskaber venter bliver nået i Sydeuropa i løbet af fem år og heroppe i Nordeuropa i løbet af 10 år.

Hvad vindmøller angår, ventes også her en fortsat betydelig vækst. Rigtigt placeret i forhold til vind, er også vindmøller på land konkurrencedygtige i forhold til fossile brændsler. Men den mere mekanik-baserede teknologi indbyder ikke helt til samme kraftige prisdyk som for solcellers vedkommende. Men stadig ventes priserne at falde 15 procent frem mod 2021.

Mens det går rigtig godt med at investere i vedvarende energi på elforsyningsområdet, går det mere fodslæbende på transport og opvarmning.

Kilde: Det Internationale Energi Agentur, Renewable Energy, Medium-Term Market Report, 2016

Kilde: Det Internationale Energi Agentur, Renewable Energy, Medium-Term Market Report, 2016

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.