Stort fald i energiforbruget efter lockdown, venter Det Internationale Energi Agentur.  Kilde: Det Internationale Energi Agentur

Stort fald i energiforbruget efter lockdown. Ikke siden Anden Verdenskrig har verden oplevet et så stort fald i energiforbruget som det, Det Internationale Energi Agentur, IEA, nu forventer i sin seneste prognose for 2020. Den globale lockdown som følge af Corona-pandemien har medført en voldsom opbremsning ikke mindst i transport og til dels også produktion. I Europa venter IEA et fald på 11 procent, og i USA forudser IEA en nedgang på 9 procent. Globalt ventes et fald på 6 procent.

 

Kun tre gange tidligere er registreret lignende fald: I forbindelse med den spanske syge i 1920, ved den store depression i begyndelsen af 1930’erne og i 1940 efter udbuddet af Anden Verdenskrig.

 

Prognosen er beregnet med udgangspunkt i en gradvis åbning af verdensøkonomien over de kommende måneder. Sker det ikke, vil den globale nedgang blive 1,5 procent større for hver måned, der går, vurderer IEA.

 

Der er imidlertid store forskelle på de forskellige energiformer. De grønne energiformer klarer sig generelt nogenlunde, selvom fremgangen er mindre end i de foregående år. Især vind og sol går frem, som pga. af sine lave marginalomkostninger og sin foregangsret til el-systemet. En del anlæg er blevet færdiggjort i løbet af 2019 og yderligere en del anlæg ventes færdiggjort i 2020.

 

Sort energi falder mest

 

Til gengæld er efterspørgslen på biobrændsler faldet. Det skyldes især en del indgår som iblandingsprodukt til brændstof. Men med fly, der står stille og en generel nedgang i transporten, forudser IEA et betydeligt fald her. Alt i alt betyder det, at de grønne energiformer og atomkraft til sammen øger el-produktionen med 5 procent.

 

Det er især de fossile energiformer, olie, kul og gas, der ventes at falde. Kilde: Det Internationale Energi Agentur

 

Samtlige fossile brændsler er omvendt i brat tilbagegang. Mest spektakulært har sammenbruddet i oliepriserne været i løbet af foråret. En nedgang i efterspørgslen kombineret med øget udbud fik oliepriserne til at falde fra over 60 dollar pr. tønde olie til en overgang tæt ved 20 dollar. Efterfølgende har prisen stabiliseret sig over 30 dollar pr. tønde olie. For 2020 venter IEA, at forbruget af olie falder omkring 9 procent. Forbruget af kul ventes at falde 8 procent og gas 5 procent.

 

Midlertidigt fald i CO2-udledninger

 

Kombinationen at lavere energiforbrug og et renere mix betyder også, at udledningen af drivhusgasser omsider falder. IEA venter således en nedgang på 8 procent i den energirelaterede CO2-udledning i 2020. Dermed er der udsigt til det længe ventede knæk i den ellers konstant stigende kurve over udledning af drivhusgasser.

 

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.