Kilde: U.S. Energy Information Administration

Kilde: U.S. Energy Information Administration. 

Skifergas er en naturgas, dvs. et fossilt brændstof, der kan findes i skiferlagene i undergrunden. Gassen er dannet af planterester, pollen og rester af mikroorganismer. Gassen befinder sig typisk i lag mellem en-fire kilometers dybde. Skifergas kaldes også for ukonventionel naturgas. Konventionel naturgas er sivet op igennem sin kildebjergart, f.eks. skifer og befinder sig i et reservoir, hvorfra den kan udvindes. Den proces er ikke sket for skifergassen. Den befinder sig stadig i skiferen, og det kræver derfor også en anden teknik at udvinde den.

Frakturering

Skiferen indvindes ved hjælp af såkaldt hydraulisk frakturering. Det betyder, at man borer lodret ned til skiferlagene i undergrunden og derefter vandret i op til 1,5 km. Her pumpes vand (90 procent), sand (9,5 procent) og kemikalier (0,5 procent) ud i skiferen under højt tryk. Vandets høje tryk skaber sprækker, som holdes åbne af sandkornene. Kemikaliernes funktion er både bakteriedræbende og skal sikre smidighed, der gør at gassen lettere frigives. Sprækkerne opstår i nærheden af borehullet og boring efter skifergas kræver derfor mange boringer. Metoden er af miljømæssige årsager stærkt omdiskuteret. I Danmark er der i øjeblikket midlertidigt stop for tilladelser til prøveboringer til november 2016, hvor man afventer rapport fra Naturstyrelsen om emnet. Set også artiklerne om frakturering og skifergas i Danmark.

Gassen er langt mindre CO2-forurende end olie og udleder kun ca. det halve af kul.

Se også USA: Skifergas ændrer den energipolitiske dagsorden

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.