Kulkraftværk står stille i Sydafrika
IEA: Kun grønt energiforbrug gik frem i 2020 - de fossile anlæg sættes kun igang, når der ikke er adgang til den grønne strøm. Alligevel siger figuren noget om fremtiden. Grøn energi skiller sig ud og er i fremgang.

IEA: Kun grønt energiforbrug gik frem i 2020, hvor kul- og gasanlæg tit stod stille under lockdown. Sign of the times. Grøn teknologi skiller sig ud og er i fremgang. Mange gode nyheder understregede det i 2020.

Det kræver store grønne energiinvesteringer og en omlægning af forbruget at nå Paris-målene om en temperatur-stigning på højest 2 grader. Meget blev sat i stå i 2020. Alligevel var 2020 også et rigtigt godt år i forhold til fremtidens energisystem. Ikke kun fordi nedlukningerne i forbindelse med Covid19 reducerede udledningerne af CO2 med syv procent. Alle de fossile brændsler gik tilbage, især olieforbruget, der faldt med 8,5 procent som følge af dykket i transporten til lands og i luften. Også på den lange bane. Omlægningen af energiforsyningen er i fuld gang. Nye teknologier ser dagens lys og andre bliver mere og mere konkurrencedygtige. 2020 var et år med et stort dyk i omfanget af energiinvesteringer. Den gode nyhed er til gengæld, at to tredjedele af verdens energiinvesteringer nu er grønne.

Det kan vi glæde os over fra 2020

Først og fremmest går kulforbruget tilbage. Verden brugte i 2020 6,7 procent mindre kul end i 2019. Det viser foreløbige opgørelser fra Det Internationale Energi Agentur, IEA. Nedgangen skyldes ganske vist Covid19.  Men det er også et faktum, at udfasningen af kulværker er i gang i mange lande og kun få som Kina, Indien og Tyrkiet opfører for alvor nye. Amerikanske elselskaber har f.eks. i 2020 besluttet at udfase kulkraftværker med en samlet kapacitet på 26 GW. Det svarer til fem gange kapaciteten på Danmarks kommende to energiøer i 2030. I alt ligger der amerikanske planer om udfasning af 100 GW kulkraft inden 2025. I EU er der planer om udfasning af 75 GW ligeledes inden 2025. Kul er dog stadig verdens næst vigtigste energikilde og tegner sig for 26 procent af det samlede energiforbrug.

Gasforbruget også svækket, igen på den korte bane på grund af Covid19-nedlukningerne. Men der er også en tendens til, at gas-projekter, der ellers skulle erstatte udfasningen af kulværker, tages af bordet og erstattes af grønne teknologier, vurderer Rocky Mountain Institute.

Kina sætter CO2-neutralitetsmål: Kina vedtog i 2020 et mål om CO2-neutralitet senest i 2060. Kina er Verdens største udleder af CO2 og målet om neutralitet og delmålet om at CO2- udledningerne fra Kina skal toppe inden 2030 er godt nyt for en bæredygtig energiproduktion. Kinas nye femårsplan, som offentliggøres i marts 2021 forventes at indeholde nyt om planerne.

USA genindtræder i Paris-aftalen som en udløber af præsidentvalget i 2020. Det er godt nyt, selvom mange af de amerikanske delstater er har indført masser af tiltag i retning af en grønnere energiforsyning og færre udledninger. Præsident Joe Biden gik til valg på et CO2- neutralt USA senest i 2050 og en investeringsplan på 400 mia. dollar over 10 år i ren energi.

Grøn brint i take-off. Det er ikke kun i Danmark, der er planer om at omsætte grøn strøm til power-to-x, som det er tilfældet med beslutningen om to energi-øer. I flere andre lande er der søsat projekter, som i løbet af seks år vil 50-doble produktionen. Dermed er der udsigt til løsninger, der kan lagre energien fra vind, gøre stålproduktionen mere bæredygtig og løse problemerne med udledning i bl.a. flytrafikken.

Grønne energiinvesteringer

To tredjedele energiinvesteringer nu grønne. Hvis vi skal i nærheden af Paris-aftalen, vil det betyde en omfattende elektrificering af samfundet. Energibehovet vil fordobles, men olieforbruget halveres. Man kan derfor sige, at mens olie var 1900-tallets energiform, bliver elektriciteten 2000’ernes. Det kræver investeringer, og det er gået igang.  Andelen af de samlede energiinvesteringer, der sættes  i grønne teknologier, er øget fra en tredjedel for fem år siden til to tredjedele i 2020. Det viser en foreløbig opgørelse fra Det Internationale Energi Agentur.

Selv olie- og gasvirksomhederne er i fuld gang med at omdirigere investeringer. Ifølge Goldman Sachs brugte de europæiske olieselskaber 2-5 procent af udgifterne på grønne investeringer i 2019. Det blev øget til ca. 15 procent i 2020 og vil formentlig stige yderligere til 25 procent i 2021.

Grønne selskaber matchede de sorte i størrelse. Endnu et bevis på de nye tider, er de nye store grønne energiselskaber nærmer sig de store olieselskaber i størrelse. 2020 var med pandemiens nedlukninger og efterfølgende fald i fossile brændsler og lave priser et rædselsår for de store olieselskaber. Det betød lavere aktiekurser på mange af selskaberne og især var det spektakulært, at det store grønne energiselskab NextEra Energy en overgang i oktober 2020 var større end selveste Exxon målt på børsværdi. Tilsvarende var Ørsted en overgang større end BP.

Banker og forsikring har fokus på grønne investeringer. En stribe finansielle institutioner sætter nye og grønne mål for deres porteføljer. Eksempelvis CO2-neutrale porteføljer senest i 2050, som Nordea og Danica har besluttet. Tendensen genfindes også internationalt. JP Morgan Chase, Morgan Stanley og HSBC er blandt de store banker, der har bebudet snarlige mål for mere grønne porteføljer.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.