Foto: L.C. Nøttaasen

råolie

Råolie er den ubehandlede olie, der udvindes af undergrunden. Ligesom f.eks. kul og naturgas er olie et fossilt brændstof. Dvs. det er organisk materiale i form af mikroorganismer, der for millioner af år siden er forseglet i undergrunden og siden omdannet til kul og kulbrinter, som er den kemiske betegnelse for olie og gas.

Råolie udvindes af undergrunden i varierende dybde. Nogle steder ligger den i lommer og er umiddelbart tilgængelig. Andre steder befinder olien sig i f.eks. kalklag. Det er tilfældet i Nordsøen, hvor olien befinder sig i flere kilometers dybde i kalklag dannet for mere end 60 millioner år siden.

Olie opgøres typisk i tønder, hvor en tønde svarer til 158 liter. Globalt produceres der omkring 90 mio. tønder dagligt. I 2014 blev det til 33 mia. tønder olie – et niveau, som IEA skønner er steget omkring 13 procent i 2015.

Når råolien er udvundet fra undergrunden, transporteres den til raffinaderiet. Her afsaltes den, bringes i kog, fordamper for derefter at blive adskilt i forskellige olie- og gastyper, flaskegas, petroleum, benzin, fyringsolie og fuelolie, som er den helt tunge olie, der anvendes af skibstrafikken.

 

Kilde: Energi og olieforum

Kilde: Energi og olieforum

 

Det meste olie går til transport

Langt det meste olie anvendes i transportsektoren. Skøn fra konsulenthuset Wood Mackenzie går på, at tre fjerdedele af verdens olieproduktion anvendes til transport. Men olie indgår i utallige produkter. Lige fra maling og asfalt over fiberglas til piller, plastic, vaskemiddel, tekstiler, foruden at blive anvendt til opvarmning og elektricitetsfremstilling.

 

 

Verden har oliereserver til godt 50 år med de nuværende udvindingsteknikker. Men teknikkerne udvikles hele tiden, og sandsynligheden er, at reserverne rækker en del længere. Reserverne er ikke et udtryk for hvor meget råolie, der er, men hvor meget man regner med at kunne udvinde. Alene det seneste årti er reserverne vokset med 24 procent eller 330 mia. tønder. Også i Danmark er man blevet meget bedre til at udvinde olien, og udvindingsgraden er gået fra syv procent (det er muligt at udvinde syv procent, af den samlede mængde), da man startede udvindingen i Nordsøen i 1970’erne til nu omkring 20 procent. På nogle felter er det muligt at komme helt op omkring 50 procent.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.